Provinciale Staten tegen CO2-opslag Barendrecht

Tijdens de Statenvergadering van 11 november 2009 hebben alle fracties gezamenlijk een motie ingediend tegen de opslag van CO2 onder Barendrecht. De motie is gecoördineerd door CDA woordvoerder Marianne de Wild en Geertjan Wenneker van D66, aldus het persbericht van de CDA-Statenfractie. Directe aanleiding voor de motie vormt een aantal rapporten dat eind oktober is verschenen, en de uitkomst van de behandeling van deze rapporten tijdens de vergadering van de Statencommissie Groen, Water en Milieu van 4 november.

Woordvoerder Marianne de Wild noemt de vier argumenten die voor de CDA Statenfractie het zwaarste wegen: "Allereerst is TNO in haar rapport met een alternatieve locatie voor CO2-opslag gekomen, namelijk in een gasveld in de Noordzee. Ten tweede is uit een rapport van de DCMR gebleken dat de veiligheid van de te gebruiken technieken voor ondergrondse leidingen en injectielocaties nog niet in wettelijke normen is vastgelegd. Ons derde argument is gebaseerd op een rapport van de RIVM. Dit rapport stelt dat het op dit moment niet duidelijk is welke gezondheidseffecten CO2-opslag onder een dichtbevolkt gebied als Barendrecht met zich mee gaat brengen. Ten vierde hebben we ook te maken met de inwoners van Barendrecht. Als er dan toch een aantal alternatieve locaties beschikbaar is waartegen minder weerstand bestaat, dan kiezen wij liever voor één van deze locaties.

In onze motie, die door de gehele Staten wordt ondersteund, roepen we de ministers van Economische Zaken en VROM op om de locatie Barendrecht als mogelijke locatie voor ondergrondse opslag van CO2 af te wijzen en om te zoeken naar alternatieve locaties zoals onder meer door het DNV-rapport als realistisch wordt verondersteld. We dragen GS op om deze boodschap vóór besluitvorming in de ministerraad over te brengen aan het kabinet en de Tweede en Eerste Kamer."

Bron Persbericht CDA Statenfractie Zuid-Holland

De motie van de Provinciale Staten van Zuid-Holland geen CO2 opslag in Barendrecht kunt u hier downloaden: motie_geen_co2_opslag_ps_111109