Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk ambtelijk samen

De gemeenteraden van Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk  (BAR) hebben zich in december 2012 unaniem uitgesproken voor een ambtelijke samenwerking.  

Dat betekent dat er vanaf nu gewerkt gaat worden om per 1 januari 2014 één BAR- uitvoeringsorganisatie te hebben. De CDA-fractie heeft zich nadrukkelijk uitgesproken dat deze samenwerking alleen maar door kan gaan als er vooraf goede financiële afspraken zijn gemaakt over verdeling van de kosten.

Deze samenwerking betekent dat de gemeenten hun eigen zelfstandigheid behouden met eigen raden, colleges, griffie en een klein ambtelijk team. De overige ambtenaren maken onderdeel uit van de grotere ambtelijke uitvoeringsorganisatie.

In elke plaats blijven de gemeentehuizen die zaken doen voor de burgers die u tot nu toe gewend bent. Dus uw paspoort en rijbewijs haalt u gewoon op in Barendrecht.

Voor onze ambtenaren gaat er meer veranderen. De ambtelijke organisaties worden één geheel en dat kan betekenen dat ambtenaren die nu hun werkplek in Barendrecht hebben naar Ridderkerk moeten. Wij hebben bij het college aangedrongen op goed overleg met de ambtenaren.

Voor deze samenwerking,  waar al 5 jaar over wordt gepraat, is gekozen om kosten te besparen, maar ook zeker niet onbelangrijk,  meer service te bieden aan  onze burgers. De BAR-gemeenteraden hebben elkaar in die tijd vele malen ontmoet om het één en ander te bespreken. Daar is het vertrouwen gegroeid dat we de stap nu kunnen zetten

De colleges hebben de opdracht om een gemeenschappelijke regeling op te stellen waar deze samenwerking wordt bekrachtigd. Maar ze hebben ook de extra opdracht meegekregen om met een plan te komen hoe de verdeelsleutels liggen op het gebied van de financiën. Daar mag geen enkel misverstand over zijn voor we starten.

Eind maart 2013 komt het college met de plannen. We hebben er vertrouwen in dat de colleges op dat moment met goede afspraken ook op financieel gebied komen en dat onze raad echt het sein van doorgaan kan geven.