Barendrecht is een financieel gezonde gemeente

Het is voor nu en de komende jaren gelukt om een sluitende begroting te presenteren.  

De wethouder financiën (Bas Nootenboom) constateert terecht dat Barendrecht op dit moment financieel gezond is.

Toch moeten wij de komende jaren heel duidelijk de vinger aan de pols houden.

De begroting voor 2012 wordt sluitend gemaakt door de inzet van reserves.

Weliswaar reserves, die in de vette jaren zijn gespaard en bestemd waren om ingezet te worden.

De CDA-fractie wil voor de behandeling van de voorjaarsnota 2012 een discussie over hoe we in de toekomst omgaan met onze "spaarpotjes"

De lokale belastingen, zoals rioolheffing en reinigingsrechten, zullen niet meer stijgen dan met het huidige inflatiecijfer van 2%.

Ook de onroerende zaakbelasting (OZB) zal met 2% stijgen. Afhankelijk van de huidige waarde van het huis zal dit voor de bewoners van Barendrecht een stijging of een daling van de lasten gaan inhouden.

In Blik Op Barendrecht wordt hier uitgebreid op ingegaan.

Kortom, de CDA fractie is tevreden over de financiële situatie van de gemeente Barendrecht.