Besluit subsidie circusschool uitgesteld

Het besluit om subsidie toe te kennen aan de circusschool is uitgesteld tot juni 2012 bij de behandeling van de voorjaarsnota.  

Dat is de uitkomst van het debat rondom de begrotingsbehandeling op 1 november 2011.

Vanaf 2013 zou de circusschool geen subsidie meer ontvangen. Dit heeft te maken met de besluitvorming rondom de begroting in 2010. De CDA-fractie heeft toen al  aangegeven dat zij die subsidie toch zou willen behouden.

De circusschool speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van een groot aantal jeugdigen in Barendrecht. Jeugdigen die andere interesses hebben dan sport of muziek.

Op dit moment is nog niet volledig duidelijk of de circusschool voldoet aan alle kaders van de subsidieverordening. In het geval dat de circusschool hier aan voldoet, vindt de CDA-fractie dat ook de circusschool hetzij structurele waarderingssubsidie, hetzij incidentele projectsubsidie moet ontvangen. Ook al gaat het om een bedrag van € 9.000, wij denken dat het mogelijk moet zijn daar geld voor vrij te vinden.

De komende weken gaan raadsleden van diverse fracties kijken welke mogelijkheden er zijn. Zodra daar meer duidelijkheid over is hoort u het zeker!