Middenstanders, van alle tijden

In Blik op Barendrecht van 17 november  2011 Klaas Groenendijk  zijn blik op middenstanders. Artikel gemist? "Het eerste wat opvalt is dat de middenstanders ijverige mensen zijn, die goed moeten kunnen rekenen. Zij zijn wat individualistisch, maar als ze belangen zien die gezamenlijk kunnen worden behartigd, dan wordt in elk geval getracht om een voor allen aanvaardbaar resultaat te komen".
Welk gemeenteraadslid verzint dit nou?
Niemand, het is gewoon overgeschreven, plagiaat dus. Althans dat zou het zijn als ik de bron niet zou vermelden. En dat doe ik wel natuurlijk. Bovenstaande is een citaat uit een boekje "In het publieke leven" dat 50 jaar geleden werd uitgegeven door Fa. Wesdijk en Liebeek. Dat was destijds al de uitgever van weekblad De Schakel. De schrijver is de heer Leen van der Jagt. Hij was o.a. journalist en zijn bijnaam was psalm 119. Niet om dat hij zo goed psalmen kon zingen overigens, maar omdat hij nogal lang was.
Het boekje kwam tevoorschijn bij de verhuizing van mijn 92-jarige schoonmoeder. Een flink deel van de , nog niet eens zo oude, Barendrechters kan zich van uit die tijd nog herinneren dat de Middenbaan gewoon de Dorpsstraat heette, dat er bussen en vrachtauto’s reden. Dat de belangrijkste winkels waren die van Pleun Vijfvinkel Schoenen, Anna Tas (heette ook Vijfvinkel, maar zij verkocht tassen en speelgoed), Bakkerij Vecht, Juwelier Verhoek, Jiskoot & Onnink Electra, Boekhandel Berkman en Slager Hagendijk. Middenstanders noem(d)en we dat, wat eigenlijk een vreemde benaming is. Het woordenboek zegt dat het gaat om kleine zelfstandige ondernemers.
Ik citeer nog even verder. "De winkeldrijvende middenstand heeft in Barendrecht een taak en een toekomst. Wij (zegt de journalist) zien er tekenen van dat de winkeliers zich richten op de wensen van het publiek. Dit kan zich manifesteren in de het vernieuwen of vergroten van de verkoopruimten, het veranderen van het assortiment en de houding die de verkopers aannemen" (….). Het mag worden verwacht dat de Overheid haar oor zal lenen aan de wensen van de middenstand. Een goed samenspel moet wenselijk worden geacht"

De verleiding is groot om nog meer te citeren. Maar mijn ruimte is beperkt. Leen van der Jagt kon in 1961 niet vermoeden dat er grote supermarkten zouden komen en zeker niet dat een deel van de inkopen zich via internet zou afspelen. En dat er ooit een winkelcentrum CarnisseVeste zou komen, dat zou hij echt niet geloofd hebben. Maar hij wist wel dat het ging om vernieuwing, goed koopmanschap, samenwerking en samenspel met de overheid. En dat is niet veranderd! Dat houden we vast in de discussie over de Centrumontwikkeling. De gemeente samen met de middenstanders, met onze moderne MKB ondernemingen in de detailhandel en met grote bedrijven als de supermarktketens. In een goed samenspel.