Barendrecht kan meer vluchtelingen huisvesten!

Huisvesting vuchtelingenBARENDRECHT | Het CDA vindt dat het onze plicht als Christen is om medemensen op te vangen die gevlucht zijn voor kogels, bommen en vervolging.
De fractie vindt dat wij ons als gemeente maximaal moeten inspannen om de vluchtelingen op te vangen, te huisvesten, te verzorgen en te beschermen.

“De vraag zou niet moeten zijn wat Barendrecht minimaal moet, maar meer wat Barendrecht maximaal kan!”. Kerken en vrijwilligersorganisaties gaven deze boodschap mee aan de raad en het CDA is het hier volledig mee eens.

Wij hebben tijdens de raadsvergadering van 26-1-2016 het initiatief genomen tot een motie genaamd “meer doen voor vluchtelingen”. De achterliggende gedachte van de motie is dat wij naar onze mening een morele verplichting hebben om ons in te spannen of wij meer vergunninghouders, kunnen huisvesten dan de opgelegde taakstelling. Vergunninghouders zijn vluchtelingen met een verblijfstatus.

Er zit ook nog een rationele, meer praktische, gedachte achter deze motie. De taakstelling om meer vergunninghouders op te nemen zal alleen maar groter worden. De vluchtelingenstroom niet zal afnemen. Er is dus ook een noodzaak om voortdurend te kijken naar extra mogelijkheden om vergunninghouders op te nemen in Barendrecht.

De motie meer doen voor vluchtelingen werd uiteindelijk gesteund door de voltallige oppositie. Helaas stemde de coalitie tegen. Het college is niet van plan om zich in te spannen om meer vluchtelingen op te nemen dan de opdracht van de Rijksoverheid.

Verder betreurt het ‘t CDA dat een voorstel van de coalitie is aangenomen om in plaats van 25% slechts 20 % van de sociale huurwoningen toe te wijzen aan vluchtelingen die inmiddels een verblijfsvergunning hebben.

 

[avatar user=”Jilles” size=”thumbnail” align=”left” /]