Behoefte aan publiekstrekker op de Middenbaan

MiddenbaanBARENDRECHT Van de week werd mij duidelijk gemaakt dat er op de Middenbaan in Barendrecht inmiddels 15 winkels leegstaan. Reden om de Middenbaan op te lopen en in gesprek te gaan met de winkeliers.

Natuurlijk is er altijd wel verloop van winkeliers die gaan en komen. De Middenbaan leek tot op heden aardig de dans te ontspringen, maar lijkt nu toch ook aan de beurt te zijn. Wat zijn de constateringen van de winkeliers en wat zou er aan gedaan moeten worden?

Veel winkeliers vragen zich af waar de klanten zijn gebleven. Het is de laatste jaren steeds rustiger geworden. De komst van internetwinkels wordt als één van de oorzaken gezien. Laatst had ik nog een gedachtewisseling met een aantal inwoners over het funshoppen in Barendrecht. Trekken wij nu mensen van omliggende gemeenten naar Barendrecht om gezellig te komen winkelen? De mening was dat Zuidplein of Rotterdam- Centrum meer in aanmerking kwam voor funshopping. Voor de Middenbaan geldt dat de huisvesting van onder meer de HEMA en de Jumbo eigenlijk te klein is. Uitbreiding op de huidige locaties is lastig of niet mogelijk. Verplaatsen is geen optie, want ik zie op dit moment met de huidige plannen geen geschikte locatie.
Verder zou de komst van één of twee nieuwe publiekstrekkers op de Middenbaan een belangrijke aanvulling kunnen zijn. In vergelijking met Carnisse Veste heeft de Action een positieve invloed op de andere winkels. De winkeliers zijn blij met de komst van deze publiekstrekker. Diverse winkeliers hebben hun omzet zien stijgen.

Het college zou zich moeten inzetten om de huisvesting van zo’n publiekstrekker in het centrum mogelijk te maken.Het huidige college is voornemens een groot aantal parkeerplaatsen toe te voegen aan het centrum. Zijn de winkeliers geholpen bij meer parkeerplaatsen? Ik schat in dat het effect te verwaarlozen zal zijn. Uit onderzoek is gebleken dat, op een enkel moment na, er geen parkeerprobleem is rondom de Middenbaan. Ook verfraaiing van de buitenruimte heeft zeker een positief effect op de beleving van het gebied. Maar of de omzet van de winkelier hiermee wordt vergroot valt nog te bezien. Veel winkeliers geven aan dat parkeren geen probleem is. Positief was men over het gratis parkeren in Barendrecht.

Als een lagere omzet een gegeven is voor de toekomst, zal er aan de kostenzijde gekeken moeten worden. Een enkele winkelier vindt dat de huur te hoog is. Sommige geven aan eigenaar te zijn van het pand en daardoor met een positief resultaat te kunnen ondernemen. Met de huidige plannen zullen diverse winkeliers hun pand moeten verkopen aan de gemeente. Een gedwongen verhuizing zal hen dwingen de winkel te sluiten. Met een verbouwing en vernieuwing van het centrum zal nadrukkelijk ook naar deze kostenpost moeten worden gekeken.

Het faillissement van V&D en Perry Sport betekent dat de omzet gaat verschuiven naar andere winkels. Hopelijk betekent dat ook meer omzet bij de Barendrechtse middenstand.

Het zou een goede zaak zijn als zo veel mogelijk inwoners van Barendrecht inkopen doen bij onze plaatselijke winkeliers, dat zal in elk geval een positief effect hebben.

[avatar user=”Peter” size=”thumbnail” align=”left” /]