Behoud Rotterdampas alleen bij wijzigen voorwaarden

De gemeenteraad van Barendrecht  heeft op  9 november 2010  in een motie richting de gemeente Rotterdam duidelijk gemaakt dat zij de Rotterdampas voor de minima wil behouden. In het voorstel van het college wordt de Rotterdampas per 1 januari 2011 niet meer aan Barendrechters verkocht. In 2010 moet onze gemeente veel meer bijdragen aan de verkochte passen dan verwacht.

De voorwaarden van de Rotterdampas liggen vast. Die voorwaarden zijn dat minima de pas voor € 5,00 kunnen verkrijgen. De overige volwassen betalen een tarief van € 60. Kinderen ontvangen de pas altijd gratis.

De Rotterdampas heeft in een lange traditie.  Met de pas krijgt de houder gratis of met hoge korting toegang tot 500 attracties. 

Maar wij vinden dat mensen, die het wel kunnen betalen ook voor hun kinderen de pas gewoon tegen het volle tarief moeten kunnen kopen. Dat hoeft de gemeente toch niet te subsidiëren?

De CDA-fractie wil dat minima en hun kinderen de pas gewoon volgens de geldende voorwaarden moeten kunnen ontvangen. Daar moet dan ook geld voor worden vrijgemaakt. Zodra dit weer kan is het college gevraagd dit ook weer mogelijk te maken.

De motie is direct doorgestuurd naar  het college en de gemeenteraad van Rotterdam. Want het is die gemeenteraad die de voorwaarden kan wijzigen. Wij hebben daar geen invloed op.  De andere regiogemeenten, die deze pas verkopen worden geinformeerd over onze motie.

Gaat Rotterdam niet "om" dan betekent dat ook de Barendrechtse minima vanaf 1 januari 2011 de pas niet meer kunnen kopen.  Dat vinden wij wel erg zuur.  De gemeenteraad heeft het college verzocht in dit geval bij de behandeling van de voorjaarsnota 2011 alternatieven voor de Barendrechtse minima uit te werken.

Download hier de motie Rotterdampas: 20101109_motie_rotterdampas