Belangrijkste besluiten bij de Begroting 2013

Na twee avonden vergaderen heeft de Barendrechtse gemeenteraad ingestemd met de Begroting 2013, en de meerjarenplanning 2014-2016 voor kennisgeving aangenomen. Hierbij de belangrijkste besluiten.

De raad heeft ingestemd met:

  • de begroting 2013
  • de nieuwe exploitatievorm van het Inge de Bruijnbad
  • tarieven voor gemeentelijke belastingen en heffingen
  • geen betaald parkeren in het centrum
  • de budgetsubsidie voor de Jeugdtheaterschool Hofplein vanaf 2013 te verlagen met 10% in plaats van met 25%
  • de Open Monumentendag blijft bestaan voor

 

Verzoeken aan het college (moties)

  • een inventarisatie van het onderhoud van gemeentelijk vastgoed.
  • de levendigheid van het Middeldijkerplein te onderzoeken en daarbij de bibliotheekfunctie te betrekken. 
  • de introductie van het separate begrotingsprogramma Bedrijfsvoering.