Besluitvorming begroting 2011

De gemeenteraad van Barendrecht besluit op 8 en 9 november 2010 over de begroting 2011 en de daaruit voortvloeiende ombuigingen .

De raadsvergadering is over twee dagen verdeeld. Beide dagen vangen de vergaderingen om 20.00 uur aan. 
Op 8 november vindt de eerste termijn van de beraadslagingen plaats. De tweede termijn en de uiteindelijke besluitvorming vindt plaats op dinsdag 9 november.

De stukken vindt u op www.barendrecht.nl