CO2 opslag afgeblazen!!!!!

Minister Economische Zaken, Landbouw & Innovatie  van Economische Zaken Maxime Verhagen (CDA) heeft 4 november 2010 het CO2 demonstratieproject in Barendrecht afgeblazen.

Martin van Hengel, Peter Luijendijk en Corrie Righolt-Dam waren op uitnodiging van de minister gisteren (4 november 2010) in Den Haag.  In het gesprek van bijna een uur heeft CDA-Barendrecht nogmaals duidelijk gemaakt dat er geen lokaal draagvlak in Barendrecht is en er ook niet komt.  Verder hebben wij onze bezwaren op het Milieueffectrapport geschetst.

Vroeg in de middag kreeg Corrie Righolt-Dam van Maxime Verhagen het verlossende telefoontje: "Corrie het CO2 demonstratieproject in Barendrecht gaat niet door!"  Voor Barendrecht is het CO2 boek eeuwig gesloten. Dat heeft de minister Corrie Righolt-Dam gisteren persoonlijk verzekerd!

Het is bijna niet te geloven!  Deze verrassende wending was niet mogelijk geweest met de steun van heel veel Barendrechters de afgelopen 2,5 jaar!  Heel veel dank zijn wij die Barendrechters verschuldigd.  Een paar van die steunmomenten: de meer dan duizend mensen in het Kruispunt in februari 2009, de inzet van de stichting CO2 is nee en de stichting Veilig Duurzaam Barendrecht. En de 1127 zienswijzen, die op 4 oktober 2010 binnen waren bij het ministerie op het voornemen voor het Rijksinpassingsplan.

Er waren in de afgelopen  2,5 jaar momenten bijna geen mogelijkheden zagen om het project van tafel te krijgen. Dank zij uw steun via mail en gewoon op straat hield CDA-Barendrecht de drive om door te moeten gaan. Ook de mailbox die nu vol ziet met woorden van dank doen goed! CDA-Barendrecht zegt iedereen heel, heel  veel dank voor al uw inspanningen en steun.