Bestemmingsplan bedrijventerreinen Barendrecht Noordoost

bedrijventerrein NoordoostIn de commissie ruimte hebben we op 15 januari 2013 uitgebreid gesproken over de bedrijventerreinen aan de Noordoost kant van Barendrecht.

Het gaat dan om Dierenstein, Ziedewij, Cornelisland en het zogenaamde Handelsterrein, waar grote agrobedrijven als The Greenery zijn gevestigd. “De veiling” in de Barendrechtse volksmond.

De gemeentes zijn wettelijk verplicht de bestemmingsplannen elke 10 jaar opnieuw te bekijken. Dat is een goed moment om de ontwikkelingen in zo’n gebied  en de wensen van bedrijven en bewoners weer eens goed onder de loep te nemen. Want in 10 jaar verandert er veel, in dit geval zeker ook als het gaat om de ambities van de gevestigde bedrijven.

Bewoners en bedrijven hebben dan ook gelegenheid hun wensen in de raadscommissie kenbaar te maken. Met name The Greenery was kritisch over de plannen rondom haar eigen ontsluiting. In die plannen wordt de ontsluiting van het bedrijf op de Dierensteinweg opgeheven. Dan zal het vrachtverkeer over de nieuw aan te leggen Spoorlaan, via de Verenambachtseweg (de oostelijke rondweg) naar de A15 moeten. Daar had ik namens de CDA fractie al eerder kritische opmerkingen over gemaakt en vragen over gesteld aan het college. Dit lijkt niet goed voor het bedrijf Greenery en leidt ook tot extra belasting van deze toch al drukke ontsluiting van Barendrecht.

Uiteindelijk hebben we als raadscommissie groen licht gegeven aan het college voor het ter inzage leggen van het bestemmingsplan. Met de boodschap dat we niet akkoord gaan als er geen bevredigend resultaat is uit de gesprekken met Greenery. Ook moet er nog een keer goed worden gestudeerd op het wegennet in combinatie met alle andere ontwikkelingen. Het gaat dan  vooral over de toename van het verkeer in het gebied door de ontwikkeling van het bedrijven terrein Nieuw-Reijerwaard. Over die verkeersproblematiek maken we ons als CDA fractie, net als alle andere partijen in de raad, behoorlijk zorgen.

Voor alle duidelijkheid: het ontwerpbestemmingsplan wordt nu ter inzage gelegd voor alle belanghebbenden. Die kunnen dan bezwaren maken of suggesties doen. Die worden dit voorjaar in de raadscommissie besproken. En vervolgens wordt dat in de raadsvergadering van (vermoedelijk) juni een definitieve beslissing genomen over het bestemmingsplan.

Voor meer informatie over een en ander of voor kritische opmerkingen ben ik uiteraard altijd aanspreekbaar