Bewoners Doormanplein onterecht niet opgenomen in projectgroep.

Doormanplein
Doormanplein

BARENDRECHT | De bewonersvereniging ‘Oude Dorp’ (130 leden) wordt onterecht aan de kant gezet door de coalitie van EVB, VVD en D66 bij het maken van plannen voor onze oude dorpskern, aldus Arjan Sullock Enzlin van CDA Barendrecht.

De coalitie wil het Doormanplein autovrij maken. Bewoners vrezen dat de leefbaarheid van de oude dorpskern sterk achteruitgaat als de plannen doorgang vinden. De 130 direct omwonenden van het Doormanplein  hebben aangegeven zich totaal niet gekend te voelen.  Zij hebben inmiddels de bewonersvereniging ‘Oude Dorp’ opgericht .

Tijdens de raadsvergaderingen van 30 juni  en 7 juli  2015 stelde het CDA de zorgen van de bewoners aan de orde en diende een motie in om de bewonersvereniging “Oude Dorp” op te nemen in de projectgroep. Het CDA is van mening dat bij een zo belangrijke ingreep in de leefomgeving van bewoners, deze ook in de projectgroep Oude dorpskern moeten kunnen meepraten bij de totstandkoming van die plannen.

Meepraten doe je door aan de tafel te zitten waar de plannen worden geschreven. Het gaat om je eigen leefomgeving! Wij willen dat deze bewonersvereniging aan die tafel zit.’ aldus Arjan Sullock Enzlin van het CDA.

De coalitie van VVD, D66, EVB is helaas van mening dat het niet nodig is om een afvaardiging van  de bewonersvereniging in de projectgroep op te nemen.
Onbegrijpelijk en onverstandig vindt het CDA  omdat 130 direct omwonenden van het Doormanplein zich nu  al bij voorbaat al onvoldoende gehoord.

Het CDA vindt deze invulling van de burgerparticipatie door de coalitie onvoldoende en zal vanuit haar positie de zaak nauwlettend volgen.

 

[avatar user=”Arjan” size=”thumbnail” align=”left” /]