Vragen over huisvesting van vluchtelingen in Barendrecht.

Huisvesting vuchtelingen

BARENDRECHT | Onlangs verscheen in de pers het bericht dat Barendrecht in de regio  de meeste moeite heeft om huisvesting te vinden voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning.

Barendrecht heeft volgens dit bericht tot nu 28 woningen beschikbaar gesteld, daar waar er een opdracht ligt om binnen onze gemeente 78 woningen te vinden.
Naar aanleiding van deze berichtgeving is de CDA- fractie verontrust en verbaasd.

Uit een presentatie die het college onlangs hield voor de raadscommissie kwam immers niet naar voren dat er grote problemen te verwachten waren bij de woningtoewijzing voor vluchtelingen.
Fractieleden Jilles van der Stoep en Rolinka van der Graaff hebben om deze reden de volgende vragen  aan het college gesteld:

  1. Hoe is de huidige situatie exact in cijfermatig opzicht m.b.t. het beschikbaar stellen van de woningen in relatie tot de taakstelling?
  2. Welke maatregelen neemt het college om ervoor zorg te dragen dat alle, ons toegewezen, vluchtelingen een woning krijgen in onze gemeente?

CDA Barendrecht is van mening dat de gemeente Barendrecht zich maximaal moet inspannen om deze zeer kwetsbare groep medemensen adequaat te huisvesten.