Bijstand: Meer ondersteuning kinderen en chronische zieken

Tijdens de raadsvergadering van 20 december 2011 is de nieuwe " Wet Aanscherping Wet Werk en Bijstand" (kortweg Wet Aanscherping WWB) behandeld.  

Het gaat hier om de start van een zeer grote stelselherziening binnen de sociale zekerheid die de komende jaren zijn beslag moet gaan krijgen.

Deze wet bevat een aantal nieuwe maatregelen voor de minima. Twee belangrijke maatregelen bieden verlichting voor de meest kwetsbare groepen inwoners in Barendrecht.

Hoewel niet iedere partij zich hiermee kon verenigen schaarde een meerderheid van de raad waaronder de CDA – fractie  zich achter onderstaande maatregelen.

Met ingang van 1-1-2012 gaat, naast vele andere ingrepen ook, het volgende gebeuren:

  • Kinderen uit arme gezinnen krijgen m.i.v. volgend jaar meer geld uit het Sport- Cultuur- en Educatiefonds. Dit is bestemd om lid te worden van bijvoorbeeld een sport-of muziekschool. Dit draagt bij tot een meer veelzijdige ontwikkeling van het kind. Op zijn beurt vergroot dit weer de kansen om een goede opleiding te volgen en af te ronden. Uit onderzoek blijkt dat scholing de sleutel is om de armoedesituatie te ontvluchten. Kinderen uit arme gezinnen hebben 2x zoveel kans om later in eenzelfde situatie te belanden. Bovendien zijn deze kinderen vaker ziek wat bijdraagt tot het isolement.
  • Chronisch zieken, ouderen en gehandicapten krijgen meer financiële ondersteuning. De zogenaamde categorale bijstand gaat omhoog. Dit is een inkomensondersteunende maatregel voor deze meest kwetsbare inwoners van Barendrecht. Deze zgn. categorale bijstand wordt per persoon verhoogd van 200 naar 400 euro per jaar. Het gaat hier om mensen die door bijvoorbeeld hun handicap niet meer in staat zijn om hun inkomen te hogen door bijvoorbeeld te gaan werken.

CDA Barendrecht steunt van harte de maatregelen om de kinderen, ouderen en chronisch zieken in de bijstand een extra financiële impuls te geven per 1 januari,  omdat zij het al moeilijk genoeg hebben.