Jongerencentrum komt in Lagewei

Het voorstel van het CDA om het Jongerencentrum in het nog te bouwen Lokaal Onderwijs Centrum  (LOC) te plaatsen kreeg onvoldoende steun in de raad.  

In de raadsvergadering van dinsdag 20 december 2011 werd de definitieve locatie voor het jongerencentrum bepaald. De voorkeur van het college was de Multi Functionele Accommodatie (MFA) in de wijk Lagewei. Een spannende avond voor de vele bewoners van de wijk Lagewei die  zich de afgelopen weken in korte tijd professioneel hadden georganiseerd.
Voor de fractie een periode van vele gesprekken met bewoners, jongerenwerk, jongeren en niet te vergeten met elkaar als fractie. Gaandeweg dit proces werd het ons steeds duidelijker  dat de wijk Lagewei  niet de meest geschikte plek voor een positieve start van een jongerencentrum was.

De bewoners van Lagewei ervaren een grote belasting door de vele voorzieningen in de wijk. Met name de scholen zorgen voor veel verkeersbewegingen buiten de daarvoor bestemde paden. Wanneer de nieuwbouw van het Calvijn een feit zal zijn zullen er dagelijks zo’n 3000 jongeren door de wijk gaan.

Het (LOC ) dat in 2014 naast het Edudelta College gebouwd gaat worden leek het CDA een plek met een geschiktere maatschappelijke inpasbaarheid. Minder dicht op woningen, goede bereikbaarheid en ook een plek waar de doelgroep van een jongerencentrum veel komt door de scholen.

Samen de CU/SGP en Groen Links dienden we dan ook een amendement in om het nieuwe jongerencentrum bij het LOC te gaan bouwen. In het debat met elkaar bleven de VVD, PvdA en D66 vasthouden aan hun voorstel. Met 13 stemmen voor en 15 stemmen tegen werd het voorstel van CDA verworpen. Dit betekent dat het nieuwe jongerencentrum in de wijk Lagewei gaat komen. Wel is er toegezegd dat alle betrokken partijen (bewoners, jongeren, scholen) meegenomen worden in een herziening  van het Programma van Eisen op verschillende punten, zoals openingstijden en alcoholgebruik.

De problemen van overlast  die in de wijk momenteel ervaren worden zijn onder de aandacht van het college gebracht. Het lijken problemen die we in de samenleving op grotere schaal ervaren. Respectvol omgaan met elkaar en onze omgeving is een onderwerp dat alle bewoners van Barendrecht aangaat en waar de gemeente niet alleen verantwoordelijk voor is. We hebben de toezegging van de wethouder dat we hier in 2012 mee verder zullen gaan.

Het amendement dat het CDA samen met CU/SGP en GL indiende: amendement_cda_cusgp_gl_jongerencentrum_20_december_2011