Opruimen vuurwerkafval verplicht

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), die op 1 januari 2012 in werking treedt is de opruimverplichting vuurwerkafval opgenomen.  

Tijdens de raadsvergadering van 20 december 2011 is de APV 2012 vastgesteld.  Een aantal technische aanpassingen waren noodzakelijk. De raad heeft in een amendement de opruimverplichting vuurwerkafval opgenomen.

Iedere Barendrechter heeft de verplichting om binnen 24 uur na het afsteken van vuurwerk het afval op te ruimen. Niet alleen wordt Barendrecht dan schoon, maar zeker ook veiliger.

Niet afgegaan vuurwerk (zogenaamde weigeraars) kunnen een gevaar voor de veiligheid op leveren omdat voornamelijk kinderen deze nog een keer proberen aan te steken.

Het zou niet nodig moeten zijn een dergelijk artikel op te nemen. Het spreekt eigenlijk van zelf dat je je lege hulzen opruimt.  Met dit artikel in de APV is het mogelijk ook te handhaven zeker in gevallen waar excessen zijn.