Bouwvergunning UMTS-mast ingetrokken

Het college van B & W heeft besloten de bouwvergunning voor de UMTS-mast nabij de Marijkesingel in te trekken. Eerdere pogingen van het college om te zoeken naar een betere locatie voor deze mast werden door de provider afgewezen (linken naar het stuk dat vanmorgen is toegestuurd) . De provider is inmiddels door het college op de hoogte gesteld.

De CDA fractie is verheugd dat het college de opdracht die haar door raad was gegeven nu volledig heeft uitgevoerd. In ieder geval is duidelijk dat KPN nu niet kan beginnen met de bouw een antenne-installatie in een wijk met vele woningen, scholen en andere voorzieningen.

Wordt zeker nog vervolgd.

Woordvoerder milieu