Burgerinitiatief mogelijk

Barendrechters kunnen zaken op de agenda van de raad te zetten. Het gewijzigde voorstel, dat het burgerinitiatief mogelijk maakt.  is maandag 26 juni 2006 door de raad aangenomen. Hoewel de CDA fractie vindt dat er een aantal andere mogelijkheden zijn om achter de wensen van de Barendrechters te komen. heeft zij toch ja gezegd. Op het oorspronkelijke voorstel van D66 zijn een aantal wijzigingen aangebracht. De leeftijd van deelname aan een burgerinitiatief is verhoogd naar 16 jaar en het aantal handtekeningen dat verzameld moet worden is opgehoogd naar 50. Nog niet de 100, die wij in eerste instantie reëel vonden, maar dit aantal is voor de CDA-fractie heel acceptabel.  Rond de zomer 2008 komt er een evaluatie en zal de noodzaak echt blijken.

Alle spelregels van het burgerinitiatief zijn vastgelegd in de “Verordening Burgerinitiatief Barendrecht”.  Of men daaruit direct leest waarop en wanneer men een initiatief mag indienen is de vraag. De CDA-fractie vindt het heel belangrijk  dat er een goede voorlichting komt. De griffie van de gemeente Barendrecht treedt op als vraagbaak voor initiatiefnemers.  

Woordvoerder algemene bestuurlijke aangelegenheden.