Bustunnel onder de A29 open of dicht?

De discussie rond de mogelijke openstelling van de bustunnel onder de A29 houdt de gemoederen in Barendrecht in deze verkiezingstijd bezig. In het programma van het CDA staat niets opgenomen over het standpunt van het CDA.

Een paar jaar geleden is op initiatief van o.a. het CDA een hoorzitting gehouden over de mogelijke openstelling van de onderdoorgang. Toen bleek dat met name inwoners van Nieuweland het niet prettig zouden vinden als de bustunnel open zou gaan vanwege te verwachten extra verkeersbewegingen door de wijk. Kort daarna verscheen een verkeerstechnisch rapport van het bureau Goudappel Coffeng met daaraan verbonden de conclusie dat de rondweg aan de westzijde en noordzijde van Barendrecht-Centrum niet berekend was op het te verwachten verkeer indien de tunnel open zou gaan. Ten derde speelde het feit dat de gemeente Barendrecht vele miljoenen euro's subsidie aan de stadsregio Rotterdam zou moeten terugbetalen als we de bustunnel anders zouden gaan gebruiken.

Welnu, we zijn een aantal jaar verder en de wens leeft bij veel bewoners nog steeds om van de bustunnel gebruik te maken met hun auto. Wat ons betreft mag een nieuw onderzoek naar de gevolgen op dit moment van het eventuele openstellen van de onderdoorgang bekeken worden. Er zijn bijvoorbeeld veranderingen doorgevoerd aan de Kilweg.

Maar…. als uit dat onderzoek blijkt dat dezelfde redenen nog steeds actueel zijn (vastlopen rondweg, veel extra verkeersbewegingen in Nieuweland en terugbetalen subsidie), dan is het verstandig de bustunnel niet open te stellen voor auto's.