logo-wijkregie

Invoering wijkregie

De gemeente Barendrecht start (als de raad dit op 17 december 2007 goedkeurt) op 1  januari 2008 met het project wijkregie. De gemeente hoopt samen met professionele organisaties en bewonersgroepen de betrokkenheid van bewoners bij hun woonomgeving te kunnen vergroten. Wijkregie is een methode om bewoners actiever te betrekken bij de leefbaarheid van hun wijk. Een leefbare wijk is volgens het college schoon, heel erg veilig en ook gezellig. Ter voorbereiding zijn er twee minicongressen geweest met veel deelnemers en vertegenwoordigers van de vele maatschappelijke organisaties die Barendrecht rijk is.
 

logo-wijkregie
Hieronder volgt de bijdrage Leo van Gelder aan de commissie Ruimte van 6 december 2007 ter voorbereiding op het raadsbesluit:
Voorzitter, Ik ben bij de 2 minicongressen wijkregie geweest en wat mij opviel was de grote opkomst, de betrokkenheid en de positieve instelling van de deelnemers.

Het geeft aan dat we te maken hebben met een actueel onderwerp waar velen de nut en noodzaak van inzien. Barendrecht is op dit moment op het eerste gezicht een goed functionerende gemeenschap en dat willen we ook zo houden.

Barendrecht is Barendrecht niet meer en daarom is het een goed initiatief om daar alvast een structuur voor op te zetten die ook werkt op de grotere schaal waar Barendrecht naar toe is gegroeid en nog blijft groeien.  Voor een partij als het CDA met gespreide verantwoordelijkheid hoog in het vaandel is een programma/structuur dicht bij de burgers en gebaseerd initiatieven van de inwoners vanzelfsprekend. Het voorstel ademt die geest ook uit.

Toch nog wat kritiekpuntjes:

Barendrecht is Barendrecht niet meer maar voor een inwoner uit mijn straat vanuit het tijdperk dat Barendrecht nog van de boerenwagen was afgevallen is het wel even wennen aan de term stadsdeel. De samenstellers van het rapport hebben daar ook last van want wijk en stadsdeel worden herhaaldelijk door elkaar gehaald. Misschien valt er met een creatief proces nog een nieuwe naam hiervoor te verzinnen.

Is de bijdrage van de corporaties structureel? U schrijft dat er meer bewonersorganisaties moeten komen. Ik denk dat de bewoners daar zelf over moeten beslissen. Het staat of valt met de participatie van de bewoners. Hoe speelt u daarop in? Komt er nu één spreekbuis per wijk cq stadsdeel en is dat een soort burgemeester?

De hoofdmoot van het stuk is geschreven vanuit problemen. Kan het ook wat meer vanuit de kansen en mogelijkheden? Er gebeurt al veel in Barendrecht, veel mensen weten hun weg te vinden bij de diverse verenigingen, kerken enz. laten we dat niet vergeten. Dit initiatief is in ieder geval een goede start naar een nieuw Barendrecht met een oude sociale cohesie.

Voor het CDA geldt dat "wonen in Barendrecht doe je niet alleen".