Motie nader onderzoek bomenkap Middeldijk

Een meerderheid van de raad wil dat het alternatieve plan voor de bomenkap aan de Middeldijk van het actiecomité Barendrecht kappen op haalbaarheid wordt onderzocht.

De motie van CDA en GroenLinks werd mede ondertekend door de VVD en D66.

In de motie wordt het college verzocht het volgende plan op haalbaarheid te onderzoeken.

– Het starten van een uitgebreid bomenonderzoek (verdergaand dan een VTA) in 2009

– Het rooien van risico en strategische bomen in 2010

– Het planten van nieuwe linten (totaal 252 bomen) in 2010

– Het uitvoeren van gefaseerde kap en het aanplanten van 329 bomen (2026-2028)

Dit onderzoek dient te gebeuren in overleg met het actiecomité Barendrecht kappen.

Wij verzoeken het college de uitkomsten van het onderzoek te bespreken met de commissie Ruimte.

Tot zover de motie, die u hier kunt downloaden motie_bomenkap

Het college beraadt zich nu of het de motie uit gaat voeren.

De CDA-fractie stelde al eerder vragen over de kap van bomen. De antwoorden op die vragen kunt u hier downloaden:bomenkap_middeldijk_211009