CDA Barendrecht bezoekt Tweede Kamer-een verslag

Op 10 oktober 2012 bezocht CDA-Barendrecht de CDA-fractie in de Tweede Kamer. Het verslag van één van de deelnemers van deze zeer gelaagde middag.  

Barendrecht, 10 oktober 2012

Op uitnodiging van het CDA-Barendrecht, werden wij in de gelegenheid gesteld om op woensdag,10 oktober aan een rondleiding deel te nemen in het gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag.  De reis per trein zou plaats vinden onder begeleiding van de heer Kees Silvis en mevrouw Corrie Righolt-Dam.

Wij werden dringend verzocht uiterlijk 11.30 uur op het station van Barendrecht aanwezig te zijn. Met ca 20 personen vertrokken wij met bestemming Centraal Station, Den Haag  Na een voorspoedige reis en een korte wandeling van ca 15 minuten arriveerden wij in het gebouw van de Tweede Kamer.
Na aankomst in het gebouw hoefden wij ons nog net niet uit te kleden, maar jassen, horloges, riemen, ceintuurs, ringen, portemonnees etc. moesten af en gedeponeerd in een plastic bakje, nauwgezet bekeken op een monitor, gingen zij hun eigen weg, terwijl wij, na identificatie en beplakt met een sticker, via een apart scanpoortje naar binnen konden. Veiligheid voor alles!!

Binnen werden wij verwelkomd door mevrouw Ina de Jong-Nederveen, die de verdere rondleiding voor haar rekening zou nemen. Na een korte inleiding gingen wij op pad, een wandeling door de Statenpassage gaf een indruk van de grootte van het gebouw. Een rij beelden van staatslieden, kunstenaars etc. die voor Nederland van groot belang waren kregen alle aandacht.  In de plenairezaal konden wij meemaken hoe minister Leers Kamervragen beantwoordde met betrekking tot de zorgverlening aan asielzoekers. 
Daarna brachten wij een bezoek aan de CDA-fractiekamer, alwaar de heer Sander de Rouwe ons welkom heette en wij de gelegenheid kregen vragen te stellen  Groot was de verrassing toen de heer Sybrand van Haersma Buma in hoogsteigen persoon even binnenstapte om enkele woorden met ons te wisselen. Ook een bezoek aan de Handelingenkamer maakte op ons grote indruk.

Met dank aan het CDA Barendrecht, maar in het bijzonder aan Ina de Jong-Nederveen, Kees Silvis en Corrie Righolt-Dam kunnen wij terugzien op een wel zeer geslaagde middag.