CDA stemt niet in met Programma van Eisen Jongerencentrum

Na een periode van 8 maanden kwam in oktober 2012 opnieuw het Jongerencentrum als onderwerp in de commissie- en raadsvergadering .Het heroverwogen Programma van Eisen werd besproken.

 

De voorgeschiedenis

21 december 2011 was met een krappe meerderheid de locatiekeuze voor het Jongerencentrum gemaakt: op de campus, in de MultiFuncionele Accommodatie (MFA) in de wijk Lagewei. Wij als CDA hadden liever als locatie het LOC (Lokaal Onderwijs Centrum) in de Bongerd gezien. De wijk Lagewei is al flink belast  met allerlei voorzieningen. Vooral de 3000 jongeren die dagelijks van en naar school gaan geven behoorlijk wat druk op de wijk. Ons amendement, samen met CU/SGP en Groen Links ingediend, behaalde niet voldoende steun.

Er door de voorstanders van die keuze afgesproken dat samen met bewoners van Lagewei, jongerenwerk de gemeente en eventueel de kerk en de scholen opnieuw zou worden gekeken naar een aantal punten van het Programma van Eisen (PvE). Dit PvE was al in 2010 door de raad vastgesteld, maar werd nu heroverwogen met als uitgangspunt de specifieke locatie in de al belastte wijk Lagewei.
Aangezien een meerderheid van de raad voor een keuze voor Lagewei was heeft de CDA-fractie zich na dit raadbesluit gericht op een zo goed mogelijke invulling van het PvE.

Het heroverwogen PvE stond nu op 2 en 16 oktober op de agenda.

Participatie bewoners

Het CDA heeft regelmatig gesprekken gehad met de bewoners gedurende dit proces. Er is een jongerencentrum , A16 in GilzeRijen bezocht met bewoners, raadsleden en ambtenaren maar alle inspanningen ten spijt konden de gemeente en de bewoners elkaar niet goed vinden. Het kwam zelfs zo ver dat de bewoners het overleg opschortten voordat alle punten van de heroverweging besproken waren.

De CDA-fractie had er al bij de locatiekeuze in 2011 op gewezen dat de kans van slagen in de wijk Lagewei erg gering werd geacht…..juist het punt van draagvlak bij de bewoners is zo wezenlijk voor de kans van slagen voor het Jongerencentrum.  Wij vonden dat we de bewoners nog een kans moesten geven om mee te praten voor de raad een besluit zou nemen.

Waarom is CDA-fractie tegen het heroverwogen Program van Eisen?

Tijdens de commissiebehandeling op 4 oktober en tijdens de raadsvergadering van 16 oktober  heeft de CDA-fractie geprobeerd om nog één of twee maanden meer tijd te vragen om de bewoners alsnog te horen over de gemiste punten, alcoholbeleid en openingstijden. Het vinden van meer draagvlak voor deze flinke en belangrijke investering vond en vind het CDA de moeite waard.  Dit voorstel tot uitstel kreeg  onvoldoende steun in de raad en het PvE werd met een meerderheid van stemmen aangenomen.

De CDA-fractie vond samen met de CU/SGP dat er onvoldoende gewijzigd was in het heroverwogen PvE . Zo zagen we op het punt van het alcoholbeleid graag een insteek die duidelijker omschreven is. Een terughoudend alcoholbeleid met eventuele uitbreiding van het aantal avonden wanneer blijkt dat de eerdere ervaringen positief verlopen. Een soort verdienmodel voor de jongeren.

De toekomst

De wethouder heeft toegezegd dat ze met de bewoners in gesprek blijft en na een jaar informeert zij de raad over de evaluatie. Het is dan aan de raad of zij het nog verder willen bespreken.

Het jongerencentrum : we hebben de oprechte wens dat het een plek gaat worden waar onze jongeren zich thuis gaan voelen, plezier hebben en er samen met het jongerenwerk hun eigen plek van gaan maken…..