Onderdoorgang A29: Het kan! Het helpt!

Durf en creatief denkwerk: ‚Ja het kan!’ en ‚Ja het helpt!’
Durf en creatief denkwerk: ‚Ja het kan!’ en ‚Ja het helpt!’

Een extra verbinding tussen Carnisselande en het oude centrum is mogelijk! Deze kan gerealiseerd worden bij het Vaanplein ter hoogte van de Henri Dunantlaan. Dat is de conclusie van onderzoek van zes studenten Civiele Techniek van de Hogeschool Rotterdam, in opdracht van het CDA Barendrecht.

CDA Barendrecht constateert dat al jaren lang wordt gepraat over een betere verbinding tussen oost en west Barendrecht en een betere ontsluiting van Carnisselande. De bewoners staan echter nog steeds in de file en Carnisselanders gaan eerder naar het Rotterdamse dan naar het Barendrechtse theater. Het fileleed van de Barendrechtse burger wordt gehoord door het CDA, nu nog wachten op daden van het college!

De uitdaging was om uit te zoeken of en hoe het bedrijvenpark Vaanpark 4 verbonden kan worden met de wijk Bijdorp. Met als grootste hobbel, de A29. Ook is de toekomstige verkeerssituatie in beeld gebracht.

  • Resultaat van creatief denkwerk en durf:
    In het definitieve ontwerp stellen de studenten een onderdoorgang onder de A29 voor ter hoogte van (halverwege) de Deventerseweg naar Bijdorp-West. Op deze wijze ontstaat een verbindingsroute tussen oost en west Carnisselande en wordt een extra ontsluitingsweg voor Carnisselande gecreëerd die via de Henry Dunantlaan loopt naar de de A15. Bijkomend voordeel is dat met dit ontwerp ook een doorgaande fietsroute ontstaat met aansluiting op de groene verbinding over de A15.
  • Verkeersituatie verbetert:
    Uit de analyses blijkt dat, in de huidige situatie, de capaciteit van de wegen bij de oprit A29, Groenrotonde, wordt overschreden. Hierdoor ontstaan files. De wegen langs de A15 en bij het Vaanplein (Carnissebaan en Henry Dunantlaan ) daarentegen blijken een overcapaciteit te hebben.In de nieuwe situatie worden de verkeersstromen beter verdeeld. De verwachting is dat de verkeersintensiteit bij de Groenrotonde met 30% zal afnemen. Dat zijn 12000 voertuigen per dag minder. Als de toekomstige rotonde bij de Greenery is voltooid dan wordt het nog beter.

Het alternatieve scenario zoals de openstelling van de bussluis bij de Praxis, heeft een vergelijkbaar, maar iets minder groot effect.

Het CDA maakt zich hard voor een beter bereikbaar Carnisselande. Dit college moet er snel werk van maken en het niet op de lange baan baan schuiven.De extra ontsluiting van Carnisselande is nodig om er voor te zorgen dat het Vaanpark 1-4 beter bereikbaar wordt en dat de burgers beter in en uit Carnisselande kunnen komen. De verbinding tussen Carnisselande en het oude centrum is goed voor Barendrecht. Barendrecht echt verbinden, is volgens het CDA onmisbaar.

‘De moeite waard vindt het CDA.’

Op 28 oktober 2014 overhandigde Arjan Sullock Enzlin het rapport aan de wethouder.

 

A29 Het Zuiden