CDA Barendrecht stelt vragen over sluiting Centrumpost

CentrumpostHet CDA heeft van verschillende verenigingen vernomen, dat de directeur van Kijk Op Welzijn de Centrumpost per 1-1-2014 gaat sluiten. Als reden wordt gegeven dat de gemeente geen geld meer heeft om de Centrumpost open te houden.

De Centrumpost is een ontmoetingsplek voor jong en oud en wordt intensief gebruikt door o.m. Stichting Hart voor Barendrecht, Stichting Present, De kinderknutselclub, Heartbeat en de Breiclub. Het CDA acht het zeer wenselijk dat de Centrumpost, waar wordt gewerkt aan een sociaal en levendig Barendrecht, zo lang als mogelijk open blijft.

Rolinka van der Graaff heeft namens het CDA in de raadsvergadering van 19-11-2013 haar verbazing en verontrusting uitgesproken.

Zij heeft de volgende vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders:

  • Kan het college een nadere toelichting geven?
  • kan Kijk Op Welzijn een dergelijk besluit zonder meer zelfstandig nemen?
  • Gaat het college in op het verzoek van de Beheergroep van de Centrumpost van 8 november jl. om een constructief overleg aan te gaan met de gebruikers?
  • Zo ja op welke termijn gaat dit overleg plaatsvinden?
  • Wordt de raad door het college verder geïnformeerd over het verloop van dit overleg en het verdere voorgenomen beleid t.a.v. de Centrumpost?
  • Zo ja wanneer wordt deze terugrapportage van het college dan verwacht?

 

[avatar user=”Rolinka” size=”thumbnail” align=”right”]