CDA bewaakt voortgang Jongerencentrum

 

In de raadsvergadering van 25 januari 2010 heeft het CDA een motie ingediend om de vaart van het jongerencentrum dossier erin te houden. Samen met D66 en VVD werd de motie ingediend en deze werd unaniem aangenomen.

 

Na het afwijzen van de locatie aan de Voordijk, onder andere vanwege het feit dat de daar opgerichte klankbordgroep de locatie ongeschikt vond, moet er nu gezocht worden naar een nieuwe locatie .

n de motie vragen de indieners aan het college om een breed onderzoek te doen naar locaties waar eventueel een jongerencentrum geplaatst kan worden. Om niet dezelfde fout te maken als bij de Voordijklocatie, moet dit een breed onderzoek zijn. Wij willen op dit moment dan ook nog geen voorkeur uitspreken voor een locatie. Dit zou tenslotte geen recht doen uit de lessen die wij geleerd hebben rond de discussie over de Voordijk. In dit locatieonderzoek wordt de locatie hockey (Carnisseweg) uitgesloten gelet op eerder gedane toezeggingen aan de bewoners rondom die locatie.Daarnaast stelt de motie dat er zo snel mogelijk over het programma van eisen gesproken moet worden. Wat verwachten we van een jongerencentrum? Wat moet er kunnen en wat niet? In de afgelopen vergaderingen zijn daarover veel vragen gesteld. Het college gaat zich over deze vragen buigen en in gesprek met partners, zoals het jongerenwerk. Daarna komt er een brief naar de gemeenteraad met de resultaten van het overleg en de antwoorden op de vragen. In de commissie Samenleving voeren we vervolgens de discussie over het programma van eisen.

Het CDA is nog steeds teleurgesteld dat het niet gelukt is om een jongerencentrum te realiseren in Barendrecht, maar heeft met deze motie in ieder geval de voortgang gegarandeerd, ook in een volgende raadsperiode