CDA voor lokaal energie opwekken: groen en creatief

In de gemeenteraadsvergadering van 25 januari 2010 heeft Leo van Gelder namens het CDA voorstellen gedaan voor een groener Barendrecht. In de raad werd het milieubeleidsprogramma 2010 besproken.

 

Hierin staan veel ambities, maar weinig concrete acties. Om het programma aan te scherpen dient het CDA concrete voorstellen in.

De door de CDA ingediende motie is raadsbreed overgenomen.

Samenwerken aan de toekomst

Het CDA stelt voor om in samenwerking met partners als Eneco, TNO en het Waterschap Hollandse Delta innovatieve voorstellen te onderzoeken voor een groenere energievoorziening. Het CDA gaat voor:

  • Energievoorziening door bewoners zelf bijvoorbeeld met zonnecellen,
  • Het opwekken van energie uit het wegdek van lokale wegen en fietspaden,
  • Het benutten van energie uit de afvalwaterzuiveringsinstallatie aan de Achterzeedijk.

Duurzaamheid de komende jaren een speerpunt

Met de creatieve ideeën voor groene energie kiest het CDA wederom voor goed rentmeesterschap, wij dragen ons steentje bij aan een beter milieu en een gezonde aarde, ook voor de toekomstige Barendrechters. Ook de komende periode moet duurzaamheid wat het CDA betreft een speerpunt zijn van het beleid. Met genoeg creatieve ideeën en de inspanningen van onze inwoners hebben wij het volste vertrouwen in een duurzaam Barendrecht!