De Focus Beroepsacademie komt op locatie Station

 

In de vergadering van de gemeenteraad op maandag 25 januari 2010 heeft de gemeenteraad ingestemd met het bouwen van een nieuwe school op de locatie naast het NS station. Het CDA is blij dat er nu duidelijkheid is voor de scholen en voor de leerlingen.

 

Het CDA had al langer de voorkeur voor de locatie bij het station, maar had vragen over veiligheid op het gebied van milieu en verkeer en op het gebied van de financiën. Na een pittige discussie en vele vragen kon het college de zorgen van het CDA wegnemen, waarna wij in konden stemmen met dit voorstel.

De gemeente gaat de komende maanden de markt op met deze locatie en met deze school. De bedoeling is namelijk dat er een samenwerking ontstaat tussen scholen, bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen en sportverenigingen. Een samenwerking die het CDA van harte toejuicht. Onder andere deze samenwerking leidt tot beter en aantrekkelijker onderwijs. Wij zijn het eens met de scholen dat dit uitval vermindert en kinderen een betere kans biedt in de maatschappij en op de arbeidsmarkt.

De samenwerking is niet alleen inhoudelijk, alle partijen moeten ook financieel hun steentje bijdragen. De komende tijd zal moeten blijken wie hoeveel moet en kan bijdragen. Het CDA is vol vertrouwen dat dit uiteindelijk leidt tot een school die betaalbaar is en waar we trots op kunnen zijn dat deze in onze gemeente staat! Kortom een overwinning voor de gemeente, voor het onderwijs en het belangrijkste voor de toekomstige leerlingen!