CDA: geen koopzondagen in Barendrecht, ook niet als proef.

MiddenbaanTijdens de commissievergadering samenleving van 14 januari 2014 werd opnieuw gesproken over het initiatiefvoorstel van de VVD om de winkels op zondag in heel Barendrecht te openen.

De aanleiding
De VVD probeert enkele weken voor de gemeenteraadsverkiezingen een proef voor de opening van koopzondagen door de raad te krijgen. Je zou verwachten dat, als een fractie zo graag een verkiezingsitem nog even snel wil verzilveren er goed over is nagedacht en er direct een goed en compleet voorstel ligt. Het tegendeel is waar. Op de commissievergadering van 17 december lag er een initiatiefvoorstel zondagsopenstelling bij de raad dat eigenlijk de naam voorstel niet mocht dragen. Voor de commissiebehandeling op 14 januari kwam de VVD fractie met een aangepast voorstel. Ook dat was nog verre van volledig. Het zou een proef moeten zijn, maar hoe die proef dan zou worden geëvalueerd en wat het stoppen of doorgaan moment was, dat maakte de VVD fractie volstrekt niet duidelijk.

CDA, CU/SGP en GroenLinks zijn tegenstanders van verruiming van de openstelling van winkels in Barendrecht. Deze partijen bezetten 13 van de 29 zetels in de Barendrechtse raad. Het CDA heeft sinds 1997 altijd tegen voorstellen gestemd, die het mogelijk maakten de winkels op zondag te openen. Het CDA zal dat nu en na de verkiezingen blijven doen.

Onze standpunt
Wij vinden dat onze kleine ondernemers op bijvoorbeeld de Middenbaan en in Carnisse Veste een dag van rust moeten hebben. Zij werken al 6 dagen keihard. Uit een peiling van ons blijkt ook dat de overgrote meerderheid van deze winkeliers het ook niet wil. Waarom dan toch een openstelling van de winkels? Dat vragen wij ons af. Het lijkt dat de VVD het vooral doet voor de grote supermarkten en de woongigant Ikea en enkele andere bedrijven zoals de Zuiderster.
Opening van bijvoorbeeld Ikea in Barendrecht betekent ontegenzeggelijk ook meer verkeersdrukte op zondag in Carnisselande. Daar zitten de Carnisselanders zeker niet op de wachten, er is doordeweeks al voldoende verkeersdrukte!

De behandeling van het voorstel in de raad
De CDA-fractie steunt geen enkel voorstel dat leidt tot de opening van de zondagsopenstelling. Wat het CDA betreft was het voorstel ook niet in behandeling genomen. Maar nu de meerderheid van de raad dat wel wilde stellen wij ook vragen wat de VVD nu echt wil.

Er wordt namelijk gesproken over een proef en evalueren. De VVD kon tijdens de commissiebehandeling nog geen concreet antwoord geven hoe zij dat denkt te doen. Ook wilden wij weten of het juridisch houdbaar is winkels, die de kans krijgen open te gaan op zondag na een jaar weer dicht te krijgen als de proef mislukt is. Op de vraag van Corrie Righolt-Dam of Ikea dan ook gegarandeerd dicht blijft, antwoordde de VVD dat het Ikea een net bedrijf is en dan doet als de gemeenteraad dat zegt. De CDA-fractie is van mening dat een net bedrijf ook netjes kan procederen en de rechter dan het laatste woord heeft. De CDA-fractie wil als de winkels dan open moeten er rekening gehouden wordt met kerkgangers. De VVD heeft toegezegd dat te gaan doen.

Verdere procedure
De VVD gaat werken aan voorstel nummer drie. D66 en PvdA hebben aangeven met het voorstel en de voorwaarden voor de proef mee te willen denken. Dat betekent dat de commissie Samenleving zich nog net in deze raadsperiode, in februari waarschijnlijk nog een keer zal buigen over dit voorstel.

De CDA-fractie heeft wel gevraagd hier dan meer publiciteit aan te geven, zodat burgers en ondernemers tijdig hun mening kunnen geven. Maar het lijkt er op dat deze drie partijen vooraf geen enkele behoefte hebben aan de mening van de Barendrechters. De proef moet dat antwoord geven vinden zij. Maar hoe proef proof, die proef is dat antwoord hebben we (nog) niet.

Besluit na de verkiezingen
De CDA-fractie heeft tijdens de commissievergadering aan de VVD gevraagd het besluit in ieder geval uit te stellen tot na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart a.s. . Zo kort voor de verkiezingen vindt de CDA-fractie het weinig chique om dit voorstel er door te drukken. Dan kan de nieuwe raad direct een besluit nemen over de openstelling. En het belangrijkste: dan worden de kiezers gehoord. Maar helaas is de VVD hiertoe vooralsnog niet bereid.

Na de verkiezingen
Het CDA- verkiezingsprogramma 2014 voor de komende gemeenteraadsverkiezingen is helder. Het CDA is tegen uitbreiding van het huidige beleid rondom de zondagsopenstelling.

Dus een stem op het CDA betekent ook: koopzondag in Barendrecht, gewoon niet doen!