CDA stelt vragen over diesellekkage

Diesel lekkage

Vanmorgen bereikte ons het bericht dat er 300 liter diesel gelekt is naar het riool in de omgeving van de Boeier. Dat is niet de bedoeling natuurlijk maar wat betekent dit voor ons als inwoners?

We hebben hier direct schriftelijke vragen over gesteld aan het college:

Barendrecht, 26 november 2018

Geacht college,

Vanmorgen lazen we het bericht op Rijnmond.nl dat er 300 liter diesel in het riool bij de Boeier is gestroomd. Vanuit de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond is volgens het nieuwsbericht gemeld dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid, maar wellicht stankoverlast voor omwonenden is.

Het CDA bedankt de verschillende diensten voor hun optreden bij de lekkage. Naar aanleiding van dit voorval heeft het CDA de volgende vragen:

1. Hoe heeft het lekken van 300 liter diesel vanuit de vrachtwagen kunnen gebeuren?
2. Is er gevaar geweest voor omwonenden door de lekkage?
3. Hoe is er gehandeld door de diverse betrokken diensten, is de inschatting van de gemeente dat dit volgens protocol is gedaan?
4. Zijn omwonenden ingelicht door bijvoorbeeld de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond of de gemeente en zo ja op welke wijze heeft dit plaatsgevonden?
5. Is er sprake van schade aan wegdek, riool en milieu (o.a. oppervlaktewater en bodem) door de diesel en de opruimwerkzaamheden? En naar wie wordt de rekening gestuurd?
6. Hoe kan zo’n lekkage worden voorkomen in de toekomst?

Alvast dank voor een snelle afhandeling van de vragen.

Namens CDA Barendrecht,
Gerdien de Lange-Leguijt
Raadslid