CDA: cultuur is middel om eenzaamheid te bestrijden!

Barendrecht | Cultuur is een middel om eenzaamheid te bestrijden! Aldus Jilles van der Stoep die tevreden kijkt naar de Barendrechtse cultuurnota waarin de bestrijding van eenzaamheid is opgenomen.

Vorig jaar, in juni 2016, heeft het CDA bij de behandeling van de conceptversie van de Cultuurnota gepleit voor meer aandacht voor het probleem van de eenzaamheid. Onze fractie heeft tot ons genoegen geconstateerd dat in de definitieve versie van de nota duidelijk aandacht aan wordt besteed aan het bestrijden van de eenzaamheid met cultuur als middel.

De individualisering in onze maatschappij neemt toe en kán leiden tot eenzaamheid en contactloosheid. Het college geeft in de Cultuurnota aan dat het zich niet wil neerleggen bij deze zorgelijke maatschappelijke ontwikkeling. Het CDA ondersteunt dit standpunt van het college van harte. Het CDA ziet kunst en cultuur als middel om mensen met elkaar te verbinden. Ook in Barendrecht is er helaas sprake van veel eenzaamheid, vooral onder ouderen. Uit de Barometer van 2015 blijkt dat 1000 mede Barendrechters zich vaak eenzaam voelt. Het CDA is van mening dat een goed cultuurbeleid eenzaamheid kan verlichten. Het college komt in het tweede kwartaal 2017 met een uitvoeringskader waarin de praktische uitwerking staat van de Cultuurnota. De CDA fractie zal het college hier kritisch in volgen.