Het CDA doet mee met de nieuwe formatieronde.

071206_foto_raadzaalBARENDRECHT | De informateurs Groenendijk en van der Linden zijn van mening dat in een college EVB, CDA en SGP/CU zitting moeten nemen.

Zij adviseren dat deze partijen met elkaar om de tafel gaan zitten om te komen tot de opstelling van een coalitieakkoord, de wethouders voor te dragen en afspraken te maken over de portefeuilleverdeling.

Voor het CDA is dit de meest voor de hand liggende combinatie. De drie fracties hebben in totaal 18 raadszetels. Voldoet aan het criterium ‘stabiel bestuur’ én ‘voldoende politiek draagvlak’. Op inhoudelijke punten, is er voorts veel overeenstemming.

EVB, CDA en SGP/CU zijn allen positief over onderlinge samenwerking in coalitieverband.

Hierbij het verslag van de twee informatiegesprekken:

informatieronde-cda-deel-1

informatieronde-cda-deel-2

[avatar user=”Peter” size=”thumbnail” align=”left” /]