CDA positief over investering in sport

zabel-en-balBARENDRECHT | Het CDA staat positief tegenover investeringen in de sport.

Tijdens de laatste raadsvergadering zijn in de raad diverse voorstellen voor het investeren sportaccommodatie uit de begroting gehaald. Voor wat het CDA betreft hoeft dit niet tot een vertraging te leiden in de realisatie van de plannen. In de raadsvergadering heeft het CDA direct al aangeven, dat het huidige demissionaire college de plannen (uitbreiding kleedkamers, aanleg veld en clubgebouw) kan indienen.
De raad, en in het bijzonder het CDA zal de plannen uitsluitend toetsen of deze plannen aan de subsidie eisen voldoen. Indien nodig kan een dergelijke aanvraag al in de komende raadsvergadering van 22 november 2016 in de raad worden behandeld.

[avatar user=”Arno” size=”thumbnail” align=”left” /]