Mantelzorgers voldoende serieus genomen?

mantelzorgBARENDRECHT | Het CDA vraagt zich af of de mantelzorgers in haar gemeente wel serieus worden genomen.

Volgens cijfers* kreeg in 2015 85% van de mantelzorgers geen uitnodiging van de gemeente voor het keukentafelgesprek, over nieuw zorgaanbod voor hun naaste. Daar komt bij dat bij de totstandkoming van het nieuwe zorgaanbod nog eens 1/3  heeft aangegeven dat er geen rekening is gehouden met hun wensen en behoeften. 40% van de mantelzorgers geeft zelfs aan, zich zwaarder belast te voelen door het nieuwe aanbod.

 CDA Barendrecht vindt deze cijfers verontrustend omdat dit een aanwijzing is dat de decentralisatie van de zorg  kennelijk geen verlichting geeft van de taken van de mantelzorger. Het CDA vindt mantelzorg erg belangrijk. Er zijn ongeveer 4 miljoen Nederlanders van 18 jaar en ouder die jaarlijks mantelzorg verlenen (1 op de 3 volwassenen). De belangeloze inzet van mantelzorgers is van onschatbare waarde voor onze samenleving.

De CDA-fractie is dan ook erg bezorgd over de genoemde cijfers en wil graag weten wat de situatie is in Barendrecht.

Daarom hebben wij de volgende vragen:

  1. Wat is het huidige beleid omtrent het betrekken van mantelzorgers bij de totstandkoming van een nieuw zorgaanbod?
  2. Wordt de mantelzorger standaard uitgenodigd bij het keukentafelgesprek?
  3. In het geval dit niet zo is, wat zijn de overwegingen om dit niet te doen? Bent u bereid om veranderingen op dit gebied door te voeren?
  4. Heeft het college signalen ontvangen van mantelzorgers die aangeven dat er geen rekening is gehouden met hun wensen en behoeften?
*MEZZO, de Landelijke vereniging voor Mantelzorg en Vrijwilligerszorg
[avatar user=”Jilles” size=”thumbnail” align=”left” /]