CDA en wijkregie

Tijdens de Commissie Samenleving van 27 april 2010 is een tussenrapportage gegeven van het project Wijkregie. De gemeente Barendrecht ziet het als een belangrijke taak samen met de inwoners te werken aan de leefbaarheid in Barendrecht.

Samen werken aan de leefbaarheid in de Barendrechtse wijken. Met actieve partners en actieve bewoners wordt het project wijkregie een succes. Wijkregie is een complex project, omdat het verschillende beleidsterreinen overstijgt. De gemeente Barendrecht heeft gekozen voor een vorm van wijkbeheer dat niet slechts gericht is op behoud van de bestaande kwaliteiten (wijkbeheer), maar gericht is op het benutten van de kansen van de wijk (wijkontwikkeling).

Het CDA staat volledig achter dit project aangezien het past in ons programma. Het CDA is een betrokken partij. Betrokken bij de inwoners van Barendrecht die iets willen met hun wijk en hun leefomgeving.  Wij zien in deze aanpak ook een belangrijk instrument om de betrokkenheid van de bewoners te vergroten en grote mogelijkheden om de inwoners zich thuis te laten voelen in Barendrecht.

Voor meer informatie over wijkregie in Barendrecht kijk ook op www.wijkregie.nl