Vlinderslag op de zwembadlocatie!

Over de bebouwing van de zwembadlocatie bij het station is al heel veel discussie geweest. Het plan om er een aantal jongerenwoningen te bouwen leek schipbreuk te lijden.  

Patrimonium noch andere woningbouwcorporaties waren erg enthousiast, omdat men twijfels had over de vraag naar kleinere woningen. En die waren daar gepland.

Dat betekende dat de ontwikkelaar ook niet veel zin had om te gaan bouwen aan woningen die men niet kwijt zou kunnen aan die corporaties. Wethouder Nootenboom heeft in de laatste contacten met de projectontwikkelaar zijn poot stijf gehouden: kleine appartementen bouwen, anders geef je de grond maar terug, dat was de boodschap. De ontwikkelaar koos eieren voor zijn geld, met dien verstande dat er nu zo wordt gebouwd dat de kleinere appartementen van 55m2 in een later stadium kunnen worden samengevoegd tot grotere woningen. Dat leek de wethouder kennelijk wel een faire concessie en daar kunnen we ons als CDA fractie ook prima in vinden.

Blijkt er in de toekomst geen vraag meer te zijn (wat wij betwijfelen overigens) dan kan er door andere doelgroepen worden gehuurd.  En die Vlinderslag? Dat is gewoon de nieuwe naam geworden van het project!

Het zal ongetwijfeld nog wel even duren voordat er werkelijk gebouwd wordt, gezien allerlei procedures, maar we zullen het als CDA-fractie scherp volgen de komende tijd.