CDA: geen betaald parkeren in Centrum

Niet betalen voor het parkeren in het Centrum. 
Samen met CU/SGP en VVD diende de CDA-fractie een amendement in tijdens de raadsvergadering van 5 november 2012.

De bijdrage van de CDA-fractie leest u hier:

Vorige week is het  onderwerp Betaald parkeren Centrumontwikkeling  uitgebreid in de commissie aan de orde geweest. De besluitvorming vandaag maakt deel uit van de grotingsbehandeling – en wij geven ons standpunt bij het CDA separaat, net als de CU SGP fractie.
De zorgen uit de samenleving over het project herkennen we uiteraard.
De insprekers afgelopen dinsdag en andere reacties van bewoners en ondernemers waren en zijn kritisch op dit onderwerp: de Huizenmarkt zit vast, doorstroming stokt, financiering is lastig geworden. Maar de behoefte aan levensloopbestendig woonplekken in het oostelijk centrum van Barendrecht blijft; Wonen in de buurt van winkels en maatschappelijke voorzieningen. De detailhandel heeft het moeilijk, ook in Barendrecht. Economische teruggang en veranderingen in het koopgedrag, mede door internet. Maar het belang van een vitaal winkelcentrum wordt breed gedeeld.

Zoals ik dinsdag in de cie al zei: niets doen is geen optie – het Middenbaan gebied zal gaan verloederen. Geven we bij deze begrotingsbehandeling nu groen licht aan het college naar de herontwikkeling van het centrum gebied? En geven we groen licht voor betaald bezoekers-parkeren in Barendrecht, zoals het college van ons vraagt?

Om met het laatste te beginnen: dat wordt een nee. De nadelen van betaald parkeren wegen niet op tegen de voordelen. En dat zogenaamd flankerend beleid geeft enorm veel gedoe – voor de gemeente en voor de bewoners (….) En de opbrengsten ervan, na aftrek van alle kosten die je moet maken om flankerend beleid te organiseren, die zijn beperkt. Daarom kiezen we als CDA fractie voor niet betaald publieksparkeren.   Nieuwe bewoners en winkels, die gaan wel mee betalen aan de parkeervoorzieningen Voor de herontwikkeling zelf is groen licht nog niet aan de orde. Het gaat nu om parkeren.   Na een beslissing van deze raad over parkeren kan het college naar de ontwikkelaars en investeerders.   Om hun visie te vragen en te kijken of er gebouwd kan worden binnen de voorwaarden die wij als raad hebben gesteld, ook financieel. De zorgen die leven over, zeg maar de staat van de economie en de gevolgen daarvan, die herkennen we helemaal als CDA-fractie. Wij vinden het ook daarom, net als  onze coalitiepartners  belangrijk dat er heel serieus wordt gekeken naar segmentering van de plannen. Op fasering van de uitvoering van de plannen hebben we eerder al aangedrongen bij het college Het gaat er nu om dat delen van het plan zelfstandig kunnen worden uitgevoerd, zonder dat er de noodzaak is om de rest ook te doen. En dat dan zonder dat er een onafbeeld ontstaat in het centrum van Barendrecht. Dat is hartstikke lastig, maar dat moet gewoon. Vanwege de risico’s die we anders als gemeente kunnen gaan lopen.
Dus ter afsluiting voorzitter: geen betaald parkeren in Barendrecht en aanvullende voorwaarden om de markt op te gaan met het plan.

En de amendementen die we daarover dat we samen met VVD en CU/SGP nu indienen, die zijn daar een duidelijke vertaling van. Met dank voor de input van de VVD en het werk van de heer Mijnders.
Tot zover, dank u wel voorzitter.

Vandaag 6 november 2012 vindt de officiële besluitvorming plaats. Met het indienen van het amendement niet betaald parkeren is er een meerderheid in de raad, die vindt dat er niet betaald moeten worden voor parkeren in het Centrum van Barendrecht.