CDA: Hoe behouden we de Maatschappelijke Stages ?

Die vraag stelde de CDA-fractie tijdens de begrotingsbehandeling van 5 en 6 november 2012 aan het college. Maatschappelijke stages zijn sinds een aantal jaren voor een aantal uren  in de hele schoolperiode verplicht in het middelbaar onderwijs. Het is een uitstekend middel om jongeren kennis te laten maken met het vrijwilligerswerk.  Dat is niet alleen de mening van de CDA-fractie maar we lezen dit ook als mening van het college in de begroting!

Barendrechtse jongeren vinden we op deze stage plekken onder meer bij sportverenigingen, de voedselbank en bij eenmalige projecten zoals BAR-gezond.

Het kabinet Rutte-2  schrapt met ingang van het schooljaar 2015-2016 deze verplichte stage. Laten wij hopen dat de regeringspartijen zien dat 75 miljoen jaarlijks bezuinigen op korte termijn wat oplevert, maar op de langere termijn geen winst is voor de samenleving!

We hebben het college opgeroepen met onderwijs en bedrijfsleven in gesprek te gaan om te kijken of deze stages toch doorgang kunnen vinden. Het zal echter een heel grote uitdaging worden onze jongeren als het niet verplicht is te porren voor een dergelijke stage.

De CDA fractie gaat binnenkort in ieder geval al in gesprek met het onderwijs om de ervaringen over de maatschappelijke stages te horen en te zien of zij mogelijkheden zien deze stages te blijven aanbieden.

Vrijwilligers werk blijft belangrijk en ook voor jongeren geldt jong geleerd is oud gedaan!