CDA is voor behoud van de Monumentendag

Tijdens de begrotingsvergadering van de gemeenteraad van Barendrecht op 5 en 6 november 2012 heeft het CDA mede een amendement ingediend die het mogelijk maakt om in de toekomst de monumentendag voor Barendrecht te behouden De Open monumentendag is een jaarlijks landelijk evenement. Tijdens dit evenement worden bewoners van Barendrecht en andere belangstellenden in de gelegenheid gesteld de monumenten van Barendrecht te bezoeken. Het is voor het behoud van het Cultureel Erfgoed van Barendrecht van belang als eigenaren van monumenten aan dit evenement meedoen. Door het raadsbreed gesteunde amendement wordt de monumentencommissie in de gelegenheid gesteld om deze dag te blijven organiseren.