foto

Maatschappelijke stage

foto.jpgCDA draagt Maatschappelijke stage warm hart toe. Rolinka van der Graaff, Peter Luijendijk en Jilles van der Stoep van de CDA fractie Barendrecht hadden op 7 november jl. een gesprek met Dana Gooijers, stagemakelaar van Calvijn Het Groene Hart , met als onderwerp de Maatschappelijke Stage (MAS).

Vanaf de start van de MAS heeft het CDA  gepleit voor deze stage. Jongeren komen in aanraking  met vrijwilligerswerk omdat zij hier via de school een opdracht voor krijgen en een aantal uren moeten volmaken. Voldoende voor jongeren om de drempel over te stappen en vaak te ontdekken dat het eigenlijk  heel fijn is om iets voor anderen te kunnen betekenen. In de laatste begrotingsbehandeling heeft het CDA wethouder Gebben van onderwijs gevraagd om met de scholen over de invulling van de MAS in gesprek te blijven.

Binnen de landelijke politiek is namelijk besloten dat de MAS weer moet gaan verdwijnen. Juist nu het goed lijkt te draaien, althans, zeker in Barendrecht. Dana vertelt dat het goed mogelijk is dat dit plan er in de  Eerste Kamer  niet doorkomt, daar heeft men de MAS hoog op de agenda staan. “Het zou goed zijn als de financiën voor de MAS via de gemeente gaan lopen. Nu kan een school er ook nog voor kiezen het geld voor andere doeleinden in te zetten”aldus Dana.

Het is leuk om te horen dat er in de afgelopen jaren een goedlopende vorm is gevonden. De stagemakelaar zelf vertelt daar enthousiast over: “het is zelfs zo dat er een aantal jongeren in de vakanties terug gaan naar hun stageplek, bijvoorbeeld Meliom, omdat het van beide kanten zo goed klikte”…..Dat is toch helemaal waar het voor bedoeld was, die MAS! Zo maken we onze jongeren al vroeg enthousiast om zich binnen de eigen omgeving in te zetten voor de medemens.

Er  is een aantal projecten dat goed loopt, zoals het Rode Kruis (met een bijdrage voor de actie van Serious Request) de Voedselbank en de Oranjespeeltuin. Ook Stichting Present is een enthousiaste partner in het vinden van leuke stageplekken.
Binnenkort wordt er zelfs gestart met een pilot om vanuit de groep scholieren zelf, om te gaan met agressie en brutaliteit in de school. Daarbij hoort een trainingsprogramma waarbij er ook 2 dagen wordt meegelopen met een steward  in De Kuip. Klinkt als een soort Buurtpreventie maar dan in de school!

Wat CDA Barendrecht betreft blijft de MAS op de politieke agenda staan!