CO2 opslag valt nu onder de Crisis- en Herstelwet

Op 17 maart 2010 heeft de Eerste Kamer de Crisis- en Herstelwet (CHW) aangenomen. Dit heeft gevolgen voor de juridische weg, die de gemeente wilde bewandelen om de opslag onder Barendrecht voor CO2 te voorkomen.  

Kort voor de behandeling van de Crisis- en Herstelwet in de Eerste Kamer (op 17 maart 2010) werd duidelijk dat de opslag van CO2  in Barendrecht hier ook onder zou vallen.

Deze wet regelt namelijk dat decentrale overheden, zoals de gemeente, geen beroep in kunnen stellen tegen een Rijksinpassingplan.  De opslag van CO2  onder Barendrecht wordt via zo’n inpassingplan geregeld. Feit is wel dat de Tweede Kamer binnenkort nog praat over de CO2  opslag. Dit naar aanleiding van vragen die er nog in de Tweede Kamer zijn. Bij het algemeen overleg eind 2009, de CHW was toen al door de Tweede Kamer gaven Kamerleden aan dat de rechter maar moest oordelen of Barendrecht gelijk had en dat de opslag niet veilig kan. Ook deze Kamerleden waren dus niet op de hoogte dat de van de CO2 opslag in een bijlage bij de wet was verstopt!

Belanghebbende burgers, bedrijven, instellingen en andere organisaties kunnen nog wel gewoon in beroep gaan. Hoe en wat de gemeente nog precies kan wordt nog onderzocht.