CDA niet tevreden met veiligheidsbeleid A15

Dinsdag 20 september 2011 heeft de commissie ruimte van de gemeente Barendrecht vergaderd over onder andere het ontwerp bestemmingsplan Grootschalige Infrastructuur.  

Dit bestemmingsplan is nodig om de verbreding van de A15 mogelijk te maken en de realisatie van de Blauwe Verbinding onder de A15. Deze Blauwe Verbinding verbindt het water van Rotterdam-Zuid met de waterpartijen in Barendrecht.
Hoewel de CDA fractie achter deze plannen staat heeft Leo van Gelder nog even getwijfeld om goedkeuring aan dit bestemmingsplan te geven.
Deze twijfel is ingegeven door de weigering van Rijkswaterstaat om in te gaan op een aanbeveling van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR).
De VRR bepleit voor extra blusvoorzieningen langs de A15 ter hoogte van Barendrecht. Rijkswaterstaat wil deze vooralsnog niet aanbrengen.

Onder toezegging van het college dat er alles aan zal worden gedaan om alsnog deze blusvoorziening te realiseren heeft Leo van Gelder  ingestemd met dit bestemmingsplan.
Wij als CDA fractie gaan dus op de komende raadsvergadering akkoord onder de voorwaarde dat wij op de hoogte worden gehouden van de voortgang van dit overleg.