Randvoorwaarden herontwikkeling Notenhof

In 2010 is een onderzoek uitgevoerd naar de technische staat van de woningen van het appartementencomplex aan de Notenhof.  

De technische staat en het wooncomfort zijn niet meer van deze tijd door het ontbreken van een lift en de vocht- en geluidsproblemen. Patrimonium heeft daarom het voornemen om dit appartementencomplex te slopen. De herontwikkeling betreft vervanging van de al aanwezige hoogbouw door minimaal 42 levensloopbestendige appartementen.

Randvoorwaarden

De gemeente heeft de randvoorwaarden opgesteld waarbinnen de herontwikkeling moet gaan plaatsvinden. Deze randvoorwaarden gaan over de kwaliteitseisen van de openbare ruimte (zoals groen, parkeren en een doorgaande fietsroute), de massa van de bebouwing (ligging en  maximale hoogte), het bouwprogramma en duurzaamheidsaspecten. In augustus 2011  zijn de bewoners van het complex en de omwonenden door de gemeente en woningcorporatie Patrimonium geïnformeerd over de randvoorwaarden. Bij de ontwerpfase worden deze bewoners wederom geïnformeerd.

Begin 2013 hoopt Patrimonium te kunnen starten met de nieuwbouw.

Natuurlijk staat het Patrimonium vrij om binnen de randvoorwaarden een gebouw te ontwerpen, maar als de architect van Patrimonium met een ontwerp komt met goede zichtlijnen richting de Bongerd dan zouden we er als CDA content mee zijn.

Amendement

Een amendement (wijziging in het voorstel) omtrent 8 extra appartementen is niet door een meerderheid van de raad overgenomen. Voor het CDA ging het te ver om op voorhand Patrimonium een opdracht te geven tot het ontwerpen van deze extra appartementen. Tijdens de informatieavond is richting de omwonenden duidelijk gesproken over nieuwbouw van 42 appartementen en dat heeft verwachtingen gewekt.