CDA pleit voor invoering psycholance.

psycholanceBARENDRECHT | Het CDA wil snel een onderzoek naar de invoering van de “psycholance”.  Dit is een ambulance speciaal voor verwarde personen die overlast veroorzaken. Nu  worden deze mensen door de politie opgepakt en afgevoerd naar een politiecel, waardoor onnodige traumatisering plaatsvindt.

In 2014 moest de politie in onze gemeente hiervoor 92 maal ingrijpen. Er was sprake van een toename van 53 % t.o.v. 2013.  Het CDA vindt het onjuist dat de verwarde patiënt door de politie in de boeien wordt geslagen om vervolgens naar het politiebureau te worden afgevoerd. Een oplossing om dit te voorkomen is de “psycholance”.

Op de “psycholance” bevinden zich hulpverleners  in de Geesteljke Gezondheidszorg die mensen kunnen kalmeren en eventueel de nodige medicatie kunnen toedienen.  De rit gaat niet naar een politiecel maar rechtstreeks naar een zorginstelling.

De CDA-fractie heeft, bij monde van Jilles van der Stoep,  bij het college gepleit voor een oriënterend onderzoek naar de mogelijkheden om de psycholance ook in Barendrecht in te voeren.  Het college heeft in reactie hierop toegezegd dit te doen in regioverband.

 

[avatar user=”Jilles” size=”thumbnail” align=”left” /]