CDA roept provincie op om Barendrecht serieus te nemen.

statenvergadering

BARENDRECHT | Het toetsingskader windenergie is gereed, maar moet wel serieus genomen worden door de provincie, vindt Arjan Sullock Enzlin (CDA).

Het CDA blikt tevreden terug op de raadsvergadering van 13 oktober 2015, waarin het toetsingskader windenergie werd vastgesteld. Aan het toetsingskader is door heel veel partijen en burgers gewerkt en heeft daarmee draagvlak in de samenleving. Het gaat hier om een zeer zorgvuldig proces.

Begin februari 2014 heeft de gemeenteraad besloten tot het opstellen van een toetsingskader windenergie. Als er een aanvraag tot plaatsing van een windmolen komt, dan kan de gemeente met het toetsingskader de impact bepalen op de leefomgeving van de Barendrechtse burger. Afhankelijk van de uitkomsten van het toetsingskader kan er wel of  geen vergunning worden gegeven.

Het toetsingskader is niet alleen gericht op de Barendrechtse burger, maar houdt ook rekening met de buren. Arjan geeft aan: ‘Het effect van windmolens houdt niet op bij de gemeentegrens, maar je ziet wel heel veel potentiële locaties op gemeentegrenzen. Ik ben dan ook heel blij met de inbreng van de burgers van Ridderkerk.’

Provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland vindt draagvlak in de samenleving heel belangrijk.  Echter in de inspraakreactie geeft de provincie aan dat zij zich niet op voorhand gebonden voelen aan de uitkomst van het Barendrechtse toetsingskader windenergie. Dit is wat het CDA betreft onbegrijpelijk.
Uit de vergaderingen van Provinciale Staten blijkt dat de statenleden veel vragen hebben over het proces dat is doorlopen met de gemeenten. Zij hechten aan de inbreng van burgers grote waarde.

Tijdens de raadsvergadering heeft het CDA er bij de wethouder op aangedrongen actief het toetsingskader en hoe het tot stand is gekomen te communiceren met de leden van de provinciale staten. Wethouder Monhemius heeft dit toegezegd.

Daarom de oproep aan de provincie:  “Respecteer de inbreng van de burger, respecteer het Barendrechtse toetsingskader!”

 

[avatar user=”Arjan” size=”thumbnail” align=”left” /]