CDA pleit voor meer jongerenwoningen in Barendrecht

In de gemeenteraadsvergadering van maandag 25 januari zal Klaas Groenendijk namens het CDA pleiten voor meer jongerenwoningen in Barendrecht. Bij het onderwerp over een nieuwe brandweerkazerne komen meerdere locaties aan bod.  

We maken een keuze voor een nieuwe brandweerkazerne, maar het CDA ziet ook kansen voor jongerenhuisvesting, namelijk op de locatie ‘Boender’ aan de Barendrechtseweg.

Creatief omgaan met ruimte

Omdat er in Barendrecht nauwelijks nog ruimte is voor grootschalige projecten moet er wat het CDA betreft creatief worden omgegaan met de ruimte die er nog is. Het CDA denkt daarbij aan zogenaamde inbrei-locaties. Dit zijn plekken met weinig ruimte, waar wel kleinschalige projecten gerealiseerd kunnen worden. In dit geval biedt de genoemde locatie Boender wat ons betreft een prima plek voor jongeren om te wonen.

Ook woonruimte voor jongeren

De afgelopen jaren heeft het CDA zich altijd ingezet voor ruimte voor jongeren in Barendrecht. Voorbeelden hiervan zijn vooral te vinden in locaties waar jongeren hun vrije tijd kunnen doorbrengen, zoals de jongerenontmoetingsplaatsen en jongerencentrum The Wave. Daarnaast moet er ook voldoende ruimte zijn voor jongeren om in Barendrecht te wonen. Wat het CDA betreft zoeken we de komende vier jaar naar meer van dergelijke locaties om te bouwen voor Barendrechtse jongeren, maar ook voor Barendrechtse senioren en andere Barendrechters!