Stapje verder in de Centrumontwikkeling

MiddenbaanNadat op 25 juni 2013 uitgebreid was gesproken over het centrum van Barendrecht in de commissie ruimte stond het onderwerp ter besluitvorming op de raadsagenda van 16 juli 2013

Bijna unaniem is besloten dat we verder gaan met de selectie van marktpartijen die de Centrumontwikkeling op onze voorwaarden willen ontwikkelen. Die voorwaarden zijn wat het CDA betreft onder andere dat de uitbreiding van het aantal winkels wordt beperkt tot max 3000m2. Dat geeft voldoende ruimte voor aanvulling van het winkelbestand met een beperkt aantal winkels en horeca. Daardoor ontstaan meer mogelijkheden en kan het gebied aantrekkelijker worden voor de ondernemers, de winkelende bezoekers en de bewoners.

Het college zal nog een aantal rekensommen maken om te kijken of de combinatie 3000m2 winkels kansrijk is in combinatie met de benodigde woningbouw. En als die rekensommen (in september) goed uitkomen, dan is het woord aan de ontwikkelende partijen. De raad heeft daarbij nog wel de deur op een kier laten staan voor een discussie over meer winkelruimte. Als marktpartijen met een echt goed verhaal komen waarbij meer winkelruimte in de plannen zit, dan zullen we dat niet bij voorbaat afschieten. We zullen de ondernemers in Barendrecht consulteren en e.e.a opnieuw afwegen. Maar meer dan 3000m2 winkels bijbouwen in deze tijd, met een detailhandel die het overal in Nederland erg moeilijk heeft, daar kunnen we ons nu niet veel bij voorstellen. PvdA en GroenLinks vonden dat de CDA, VVD, CU/SGP en D66 te voorzichtig zijn op dit punt. Zij willen aan de ontwikkelaars overlaten hoeveel winkelruimte zal worden bijgebouwd, ook als dat veel meer blijkt te zijn dan 3000m2.

We houden u de komende maanden op de hoogte van de ontwikkeling.

[avatar user=”Klaas” size=”thumbnail” align=”left”]