CDA roept Commissaris op om Barendrecht serieus te nemen.

Jaap-Smit-Commissaris-van-de-Koning-Zuid-Holland-8055Barendrecht | De provincie moet het lef hebben om te vertrouwen op het Barendrechtse toetsingskader windenergie, aldus Arjan Sullock Enzlin (raadslid CDA).
Hij opperde dit tijdens het werkbezoek van de commissaris van de Koning, Jaap Smit. Hij wilde weten hoe de provincie draagvlak denkt te krijgen bij de burgers van Barendrecht voor het plaatsen van windturbines.

In oktober 2015 is het voor Barendrecht specifieke toetsingskader windenergie vastgesteld. De provincie heeft echter aangegeven dat zij zich niet op voorhand gebonden voelt aan de uitkomst van het Barendrechtse toetsingskader windenergie. Dit is wat het CDA betreft onbegrijpelijk.

Aan het toetsingskader is door heel veel partijen en burgers gewerkt en heeft daarmee draagvlak in de samenleving. Het gaat hier om een zeer zorgvuldig proces. Als er een aanvraag tot plaatsing van een windmolen komt, dan kan de gemeente met het toetsingskader de impact bepalen op de leefomgeving van de Barendrechtse burger. Afhankelijk van de uitkomsten van het toetsingskader kan er wel of geen vergunning worden gegeven.

‚Lef hebben’
Tijdens het werkbezoek op 28 april j.l., gaf de commissaris, Jaap Smit, aan dat duurzame energie belangrijk is en dat er afspraken liggen met het rijk. ‘Je moet het lef hebben om tegen je eigen achterban te zeggen dat windenergie moet’ . De commissaris gaf verder aan dat bij het verkrijgen van draagvlak een belangrijke rol is weggelegd voor de gemeente.

Volgens CDA-raadslid Arjan Sullock Enzlin gaat het hierna mis. Hoe kan je als gemeente draagvlak opbouwen bij burgers als de provincie een zorgvuldig samengesteld toetsingskader niet omarmd? De provincie vindt draagvlak belangrijk, maar de gemeente moet het draagvlak bouwen. ‘Het is dan logisch dat de provincie dan ook het lef moet hebben om te vertrouwen op het Barendrechtse toetsingskader windenergie. Zonder vertrouwen is het moeilijk om draagvlak te creëren.’ Aldus het CDA-raadslid.

De Commisaris gaf aan dat de provincie verantwoordelijk is en dat formulering nog geen afwijzing van het Barendrechtse toetsingskader windenergie inhoudt.

 

[avatar user=”Arjan” size=”thumbnail” align=”left” /]