CDA stelt vragen over communicatie van gemeente met laaggeletterden

Het is de week van de Alfabetisering – hoe staan we er in Barendrecht voor?

Ruim 80% van de Nederlanders vindt laaggeletterdheid een probleem. Tegelijk blijkt dat met de huidige aanpak maar 5% van de doelgroep wordt bereikt (Bron: lezenenschrijven.nl, sept 2018)

 

In totaal zijn er 2,5 miljoen Nederlanders die lastig of niet kunnen lezen en schrijven. De CDA fractie vraagt daarom hoe dat zit in Barendrecht en hoe de doelgroep bereikt wordt. Wij stelden het college daarom de volgende vragen:

  1. Heeft de wethouder zicht op hoe groot de groep laaggeletterden in Barendrecht is?
  2. Op welke manier richt de gemeente Barendrecht zich in haar communicatievormen op laaggeletterden? Op de website is een voorleesfunctie, maar is ook gedacht aan de nieuwere middelen als vlog, beeldbellen via Whatsapp of Skype en podcasts over belangrijke zaken of alarmeringen.
  3. Is laaggeletterdheid een onderwerp dat bij bijvoorbeeld een keukentafelgesprek of schuldhulpverlening ter sprake komt. En zo ja, wat zijn de resultaten daarvan?
  4. Welke maatregelen zijn er om laaggeletterden op weg te helpen naar geletterdheid. Bijvoorbeeld in diverse contactmomenten voorlichting geven voorleesfuncties die op diverse digitale middelen beschikbaar zijn, of het beschikbaar stellen van taalonderwijs.

Het CDA wil graag dat dit college voorop loopt in het op de doelgroep aanpassen van haar communicatie.

En als je een vraag stelt moet je zelf ook een antwoord hebben. Daarom past de CDA-fractie in de komende weken haar website en communicatiemiddelen nog beter aan op bewoners die minder goed of niet kunnen lezen.